Mennesket - et pattedyr av "bæresorten"
Første side

Artikler:

• ”På mors mage”

• ”Spedbarnsomsorg–
  en evolusjonær modell”


• ”Eksperimentell
  spedbarnsforskning”


• ”Tapt viten”

• ”Samsoving og
  barnestyrt amming”


• ”Spedbarnets ‘søvnproblem‘
og søvndepriverte foreldre”Foredrag:

• ”Om å bære barnet”


Annet:

• Om meg

• Kommentarer,
  links m.m.


• Litteratur


To: Solveig Albrecht Wahl
From: Jan Barwin
Sent: Friday, August 19, 2005 1:37 PM
Subject: Lille Ha

”… Vietnameserne er nok et ‘bærende folk'. Barnevogner ser du ikke. De små sitter ofte på hofta til mor, bestemor eller en storesøster som så vidt er litt eldre.
Men du ville ha fått bakoversveis over å se dem i trafikken. Mor på moped med en to-åring stående på fotbrettet mellom seg selv og styret, to litt eldre bakpå, ikke noe seler eller annet.
Det er kanskje en million mopeder på gatene i Hanoi hver dag, på firefeltsveier, i smug så trange at sidespeilene må brettes inn for å komme fram
Jeg spør Thuy hvorfor i alle dager det ikke ligger barnelik overalt?
‘De vet hva de må gjøre og ikke gjøre', svarer hun. ‘De har kjørt moped siden mor måtte holde dem på den ene armen mens hun kjørte'.
Du må ikke tro at foreldrene er likeglade, de bare gjør det de er nødt til å gjøre – de må komme seg herfra til dit, med to eller tre unger, og moped er det eneste de har.
‘Hva med lille Ha?' spør jeg Thuy. Han er det jeg kaller hyperaktiv, ikke i ro et 1000. dels
sekund. ‘Nei, på mopeden er Ha rolig, han vet jo at det er farlig', svarer hun. …”Til første side

e-post: solveig.a.wahl@c2i.net

Deutsche Version