Mennesket - et pattedyr av "bæresorten"
Første side

Artikler:

• ”På mors mage”

• ”Spedbarnsomsorg–
  en evolusjonær modell”


• ”Eksperimentell
  spedbarnsforskning”


• ”Tapt viten”

• ”Samsoving og
  barnestyrt amming”


• ”Spedbarnets ‘søvnproblem‘
og søvndepriverte foreldre”Foredrag:

• ”Om å bære barnet”


Annet:

• Om meg

• Kommentarer,
  links m.m.


• Litteratur


Siden høsten 2004 holder jeg foredrag over emnet: "Om å bære barnet" for fagfolk eller i regi av for eksempel frivillige organisasjoner som "Ammehjelpen" og "Fødsel i Fokus".

I foredraget gir jeg en kort oversikt over vår egen evolusjon: Fra ursjimpanse til dagens mennesket - homo sapiens sapiens. Hvorfor spedbarn skal bæres på kroppen om dagen, sove med foreldre om natten og hvorfor det bør ammes etter selvreguleringsprinsippet er noe av de tema jeg prøver å belyse. Forebygging av kolikk, og hoftedysplasi og bæring i korrekt stilling av barnets ben er viktige tema. Innholdet i foredraget blir illustrert av en rekke fotografier.

Mye av det jeg foredrar kan knyttes nær opp til det William Sears, M.D. og Martha Sears, R.M. betegner som "Attachment Parenting".

".. Vi fant ut at stunden med dårlig oppførsel (av vår 2-åring) skulle hete 'time in' i slyngen, i stedet for 'time out'. Et par minutter i slyngen roer et barn ned, når hun ikke kan kontrollere seg selv lenger. Når en av våre smårollinger, nettopp bare var en smårolling, sa vi 'du trenger slyngetid'." * (min oversettelse)

 * Sears, W & Sears M.( 2001). The Attachment Parenting Book .
New York : Little Brown. s. .69

 

e-post: solveig.a.wahl@c2i.net

Deutsche Version