Mennesket - et pattedyr av "bæresorten"
Første side

Artikler:

• ”På mors mage”

• ”Spedbarnsomsorg–
  en evolusjonær modell”


• ”Eksperimentell
  spedbarnsforskning”


• ”Tapt viten”

• ”Samsoving og
  barnestyrt amming”


• ”Spedbarnets ‘søvnproblem‘
og søvndepriverte foreldre”Foredrag:

• ”Om å bære barnet”


Annet:

• Om meg

• Kommentarer,
  links m.m.


• Litteratur


Omsorg for og sosialisering av spedbarn – en evolusjonær modell

En tradisjonell tankegang i vår "siviliserte" kultur er, at spedbarn ikke må skjemmes bort. Bak denne tradisjon ligger en angst for at barnet senere vil manipulere og tyrannisere sine omgivelser. Mange nybakte foreldre ble også trøstet med: Kraftig gråt styrker barnets lunger! Altså fikk barnet gråte til det utmattet sovnet. I dag er eksperter alvorlig bekymret for de av våre minste som skriker ekstremt mye. Disse spedbarn oppfattes som vanskelig å trøste - vanligvis lite mottakelig for stimulering fra miljøet - de vil derfor være i risiko for atypisk utvikling.

Til et typisk akustisk inntrykk i en landsby i Malaysia hører med, at man knapt hører vedvarende spedbarnsgråt eller -skrik i det hele tatt – verken om dagen eller natten. Selvsagt gråter spedbarn også her. I den lengst observerte episoden varte gråten til en 18 måneder gammel gutt i to minutter, i alle andre tilfellene varte de kortere. Også observerte gråteepisoder hos Trobriander-spedbarn i alderen 0 til 10 måneder rangerer fra få sekunder til 1 ½ minutt. * Fravær av vedvarende spedbarnsgråt/ -skrik er et gjennomgående fenomen blant tradisjonelle kulturer. Hvorfor? Og hvorfor skriker mange spedbarn i vår kultur daglig i tre timer eller mer per gang - i flere uker?
Full tekst

* Schiefenhövel, Wulf (1992). Kultur und biologische Rhytmen: Stillpraktiken und Behandlung von Säuglingen i Malanesinen .
i Wiss. Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, R. Medizin, 41

e-post: solveig.a.wahl@c2i.net

Deutsche Version