Mennesket - et pattedyr av "bæresorten"
Første side

Artikler:

• ”På mors mage”

• ”Spedbarnsomsorg–
  en evolusjonær modell”


• ”Eksperimentell
  spedbarnsforskning”


• ”Tapt viten”

• ”Samsoving og
  barnestyrt amming”


• ”Spedbarnets ‘søvnproblem‘
og søvndepriverte foreldre”Foredrag:

• ”Om å bære barnet”


Annet:

• Om meg

• Kommentarer,
  links m.m.


• Litteratur


Med lapp i den ene hånden skyver jeg handlevognen med den andre mellom hyllene på «supern». Jeg hører spedbarnsgråt, men ser ikke hvor barnet er. Jeg prøver å konsentrere meg om det som står på handlelisten. Likevel - spedbarnsgråten trenger inn i bevisstheten gang på gang. «Kan ikke den lille tas opp», sier jeg halvhøyt ut i rommet. Nå ser jeg: Den lille ligger kavende og gråtende på ryggen i en babystol festet til handlevognen.

Om nå far hadde båret sitt barn i et bæretørkle, bæresjal eller i slynge tett på egen kropp kunne han likevel tatt varene ut av hyller og fryseboks, lagt varene på disken, betalt for dem og stappet dem ned i poser - med begge hender! Og barnet kunne oppmerksom ha fulgt med i alt pappa gjorde fra sin vertikale observasjonspost. Isteden lå hun der og gråt fortvilt liggende i en lite hyggelig posisjon.

Å bære barnet på kroppen er ingen "nymotens" oppfinnelse. Den er den eldste og lengst praktiserte av alle transportformer gjennom menneskets evolusjon - den hører med til vår fylogenese, dvs. til vår arts historie. Vår fylogenese dreier seg om minnene av de erfaringer som er blitt nedfelt i oss i løpet av vår evolusjon: De erfaringer som ble gjort av en generasjon og som bidro til overlevelse ble gitt videre til neste generasjon, som så ga den videre til neste generasjonen, som så ga den videre... Etter hvert ble disse erfaringer nedfelt i genene som minner eller som spor om fortidens miljø. Vi kan si at den omsorg våre formødre i millioner av år (altså siden lenge før mennesket - Homo sapiens sapiens - var evolvert) har gitt sine avkom, sannsynlig er blitt til genetisk betingete forventninger hver nyfødt kommer til verden med: Bæringen på kroppen kan ha fått utviklingmessige konsekvenser for oss mennesker.

Sist oppdatert: april 2009

e-post: solveig.a.wahl@c2i.net

Deutsche Version