Mennesket - et pattedyr av "bæresorten"
Første side

Artikler:

• ”På mors mage”

• ”Spedbarnsomsorg–
  en evolusjonær modell”


• ”Eksperimentell
  spedbarnsforskning”


• ”Tapt viten”

• ”Samsoving og
  barnestyrt amming”


• ”Spedbarnets ‘søvnproblem‘
og søvndepriverte foreldre”Foredrag:

• ”Om å bære barnet”


Annet:

• Om meg

• Kommentarer,
  links m.m.


• Litteratur


Kolikk, angst for å skjemme bort barnet og
sukkervann.

Solveig Albrecht Wahl

Til første side

Kommentar til "Kolikk blant spedbarn" (intervju med professor dr. med. Rolf Lindemann ) og "Når spedbarn bare skriker" (intervju med overlege Gjermund Fluge )

Undersøkelser viser at 15-30 prosent (!) av våre spedbarn har kolikk. Et viktig spørsmålet melder seg: Gjelder dette fenomen for spedbarn i alle kulturer? Vi vet fra forskning at spedbarnsskrik/ -kolikk så å si ikke forekommer i kulturer der spedbarn minst 80 prosent av døgnet er i kroppskontakt med en omsorgsperson og barnet får die etter selvreguleringsprinsippet – kan hende fire ganger i timen!

Men hvorfor lar så mange foreldre i vår egen kultur avkommet gråte /skrike til det er stresset og får kolikk? Svaret kan være: ”… husk at det ikke er farlig for barnet å skrike. Du må være klar over at barnet allerede som nyfødt vil prøve grensene. Babyer som oppnår å bli tatt opp hver gang det gråtes litt, vil ofte fortsette å bruke metoden”, er professor dr. med. Rolf Lindemanns advarsel.

Lindemann presiserer at ”Kolikk er hvis barnet gråter eller er urolig i mer enn tre timer i døgnet, i flere enn tre av ukens syv dager, lengre enn tre uker”. Fluge sier: ”Kolikk er takvise smerter, og som oftest dreier det seg om tarmkolikk, trolig på grunn av luft i tarmene.

På Internett kan nybakte foreldre finne mange forskjellige, og til dels motstridende råd fra fagfolk om hvordan avhjelpe et skrikende spedbarn. Her vil jeg kommentere et helt spesielt råd som to av våre eksperter gir. Rådet kommer fra ovennevnte Rolf Lindemann, professor ved intensivavdelingen for nyfødte, Ullevål Universitetssykehus, og fra overlege Gjermund Fluge, barneklinikken ved Haukeland sykehus

I intervjuet forteller Lindemann, at på hans avdeling gir de behandling med sukkervann: "To spiseskje vanlig, hvitt sukker i en deciliter vann som varmes opp". Overlege Gjermund Fluge sier, at selv om det har vist seg at sukkervann ikke er et sikkert hjelpemiddel, så anbefaler han foreldre likevel å prøve: " ...2,5 milliliter 4 ganger om dagen kunne hjelpe mot kolikk".

Vi kan undre: Hvorfor nettopp sukkervann? Morsmelken inneholder - ved siden av en rekke viktige næringsstoffer - også noe sukker! Derfor anser jeg "behandling" med (raffinert-) sukkervann som et surrogat for det som er naturlig, nemlig morsmelk. Dette surrogat kan muligens ha kommet på banen fordi vi i vår kultur står, og har stått lenge under tabuet om at barnet ikke må tas opp i "utide". I sin tur hadde dette tabu den logiske konsekvens, at også selvregulert amming er tabuirisert!

(Raffinert-)sukkervann er ikke bare et surrogat, men det har en helsemessig slagside. Jeg forela de ovennevnte råd for dr. philos. i biologi, Iver Mysterud, som er en av ekspertene på området. Mysterud advarer mot raffinert sukker da inntaket blant annet forstyrrer hormonreguleringen, vi tappes for vitaminer og mineraler. Mysteruds kommentar til ovennevnte råd er: ”Dette er kritikkverdig, jeg trodde man var gått vekk fra slik praksis” (personlig meddelelse). Følger fagpersoner ikke med i den aktuelle debatten om at inntak av raffinert sukker er en fare for vår helse? Eller er man i den tro at dette ikke kan gjelde for et spedbarn?

Tiden bør nå være inne for at leger (og andre fagfolk) slutter å villede nybakte foreldre med råd som er direkte skadelig for våre spedbarn. Tett kroppskontakt og selvregulert amming har vært viktige faktorer for menneskets overlevelse gjennom en lang evolusjon. Vedvarende spedbarnsgråt/ -skrik og takvise smerter er som oftest helt unødvendige lidelser - påført små mennesker på grunn av uforstand.

Fosse, Eva (2002). Kolikk blant spedbarn. Intervju med professor Rolf Lindemann. Publisert 09.12.02: www.helsenytt.no/artikler/kolikk_spedbarn.htm

“Når spedbarnet bare skriker” www.helsenytt.no/artikler/spedbarn.htm

Poleszynski, Dag V. & Mysterud, Iver (2004) . Sukker -- en snikende fare . Oslo:
Gyldendal Akademisk.

Til første side

 

e-post: solveig.a.wahl@c2i.net

Deutsche Version