Mennesket - et pattedyr av "bæresorten"
Første side

Artikler:

• ”På mors mage”

• ”Spedbarnsomsorg–
  en evolusjonær modell”


• ”Eksperimentell
  spedbarnsforskning”


• ”Tapt viten”

• ”Samsoving og
  barnestyrt amming”


• ”Spedbarnets ‘søvnproblem‘
og søvndepriverte foreldre”Foredrag:

• ”Om å bære barnet”


Annet:

• Om meg

• Kommentarer,
  links m.m.


• Litteratur


På mors mage: sosial livmor til (sped)barnet

Et perspektiv i moderne spedbarnsforskning er at barn bidrar til å skape sine egne utviklingsmiljøer i kraft av medfødte egenskaper som for eksempel temperament (transaksjonsanalytisk teori). Det bestrides av en del fagfolk i dag at tidlig erfaring i et menneskes liv i så stor grad har avgjørende betydning for den videre utvikling, slik det hevdes i den psykoanalytiske teori. Å fokusere på betydningen av individets tidlige erfaringer (ontogenese) for den videre utvikling i et menneskets liv er ikke lenger akseptert. Verken transaksjonsanalytisk- eller psykoanalytisk teori tar sitt utgangspunkt i at hvert menneske kommer til verden med forventningen om, å bli født inn i en steinalderlivstil.

Full tekst

e-post: solveig.a.wahl@c2i.net

Deutsche Version