Mennesket - et pattedyr av "bæresorten"
Første side

Artikler:

• ”På mors mage”

• ”Spedbarnsomsorg–
  en evolusjonær modell”


• ”Eksperimentell
  spedbarnsforskning”


• ”Tapt viten”

• ”Samsoving og
  barnestyrt amming”


• ”Spedbarnets ‘søvnproblem‘
og søvndepriverte foreldre”Foredrag:

• ”Om å bære barnet”


Annet:

• Om meg

• Kommentarer,
  links m.m.


• Litteratur


Om meg

Mormor var fra Bergen og Morfar fra Drammen. Etter å ha giftet seg i 1899 utvandret de to til Bremen (Tyskland). Trettini år senere ble jeg født og vokste opp i denne by. I september 1957 var jeg ferdig førskolelærer og allerede 4. oktober samme år flyttet jeg tilbake til Mormors og Morfars hjemland. Jeg hadde med meg fem viktige norske setninger i bagasjen: Skal du ha kake – ikke pille nese – må du på potte – deilig er den himmel blå – og: Jeg elsker deg! Etter 3 måneder som praktikant i en barnehage i Oslo var ordforrådet vokst så pass at jeg ble tilbudt stillingen som avdelingsleder. I 1967 ble jeg norsk statsborger.

Sommeren 1970 flyttet jeg med mann og barn til Sandefjord. Under veiledning av psykolog i PPT og barnepsykiater i BUPA var jeg her i noen år engasjert i arbeid med enkeltbarn med atferdsvansker (barn som hadde det vanskelig).

Senere arbeidet jeg i mange år i barnehageadministrasjon i to andre kommuner. Utenom administrative oppgaver ble jeg involvert i utrednings- og prosjektarbeid Jeg ble brukt til mekling i personalkonflikter eller andre langvarige uenigheter i barnehagene, og jeg holdt foredrag om "Barn og lek". "Observasjonsteknikk", "prosjektledelse" og "prosjektarbeid" var noe av den skoleringen jeg fikk i den tiden.

De siste tre yrkesaktive år jobbet jeg i PPT. Utenom de vanlige oppgaver i PPT, arbeidet jeg også her under veiledning av psykolog, med enkeltbarn som hadde det vanskelig. I denne tiden ble jeg kurset i ble blant ”Barn i sorg og krise” ”Seksuelt misbruk av barn” ”Omsorgssvikt” og ”Kommunikasjon”.

Min særinteresse for nyfødte og spedbarn ble vekket da vi ansatte gjennomgikk et 40 timers kurs i spedbarnsutvikling: ”Normalutvikling – risikotegn og utvalgte teorier i barnepsykiatrien”, basert blant annet på teorier av J. Piaget, S. Freud, M. S. Mahler og M. Klein. Rett som det var tok jeg meg i å riste på hodet: En del av teoriene kunne ikke stemme. Jeg leste originallitteraturen og ble bare mer forvirret. Som motstykke til psykoanalytisk tankegang satt jeg meg inn i adferdspsykologien og dens forgreninger. Først da jeg bega meg inn på eksperimentell spedbarnsforskning, siden på menneskets evolusjon, og ikke minst på feltforskningen hos mennesker som enda lever i samler- og jegerkulturer, begynte jeg å få bekreftelse på noe jeg hadde ant.

Høsten 1993 ble jeg oppnevnt som megler i konfliktrådet – et verv jeg hadde i 11 år. Jeg sa opp mitt arbeid i PPT, og fra og med 1.1.1994 kunne jeg – ved siden av å megle, male og å ha utstillinger i inn- og utlandet – konsentrere meg om selvstudier av evolusjonsteorier, humanetologi (psykologi, antropologi, etnologi og primatologi), laktasjon og amming, nyere spedbarnsforsknings- og annen litteratur. I denne tiden har jeg publisert en rekke artikler blant annet i Impuls (Tidsskr. for psykologi, UiO), Tidskr. for Norsk Psykologforening, den Norske Lægeforening, AmmeNytt, Fødsel i Fokus, BARNEstafetten (Tidsskr. NFF’s faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi), etc. Jeg er ekstraordinært medlem av VELB (Verband Europäischer Laktationsberaterinnen/ European Lactation Consultan Association IBCLC e.V.).

August 2009 flyttet jeg og min mann tilbake tilbake Oslo.

Foredrag:

- ”Om å bære barnet”;
- ”Etiske aspekter ved eksperimentell forskning med nyfødte og spedbarn”e-post: solveig.a.wahl@c2i.net

Deutsche Version