Mennesket - et pattedyr av "bæresorten"
Første side

Artikler:

• ”På mors mage”

• ”Spedbarnsomsorg–
  en evolusjonær modell”


• ”Eksperimentell
  spedbarnsforskning”


• ”Tapt viten”

• ”Samsoving og
  barnestyrt amming”


• ”Spedbarnets ‘søvnproblem‘
og søvndepriverte foreldre”Foredrag:

• ”Om å bære barnet”


Annet:

• Om meg

• Kommentarer,
  links m.m.


• Litteratur


Til forsiden

Presset om å amme

Hvordan kan vi opprettholde en sterk ammekultur i Norge og samtidig unngå ammepress. Dette spør Anne Bærug, leder for Nasjonalt kompetansesenter for amming, i kronikken "Presset om å amme". Publisert i Aftenposten, 25.08.2007

e-post: solveig.a.wahl@c2i.net

Deutsche Version