Mennesket - et pattedyr av "bæresorten"
Første side

Artikler:

• ”På mors mage”

• ”Spedbarnsomsorg–
  en evolusjonær modell”


• ”Eksperimentell
  spedbarnsforskning”


• ”Tapt viten”

• ”Samsoving og
  barnestyrt amming”


• ”Spedbarnets ‘søvnproblem‘
og søvndepriverte foreldre”Foredrag:

• ”Om å bære barnet”


Annet:

• Om meg

• Kommentarer,
  links m.m.


• Litteratur


Samsoving og barnestyrt amming

Tema samsoving foreldre og barn har i lang tid vært en het potet i vår del av verden. Debatten om hvorvidt samsoving foreldre og spedbarn øker risiko for krybbedød eller ikke, holdes levende i mediene og fagartikler. En del fagfolk advarer mot samsoving, særlig med nyfødte opp til åtte uker. Det sies at risikoen for krybbedød øker for denne aldersgruppen, selv om foreldrene ikke røyker (1).

Det vi vet, er at forskningsrapporter, fag- og andre artikler på feltet inneholder til dels motstridende konklusjoner. Fagfolk og forskere kan derfor ha delt seg i to leire: De som anser samsoving i et trygt sovemiljø som viktig for mor og barn, og spesielt i starten av livet. I den andre leiren er det fagfolk og forskere som ganske bastant fraråder foreldre å sove sammen med barnet, grunnet økt risiko for krybbedød, særlig for spedbarn i de første åtte ukene av sitt liv. "Spedbarn som sover i sengen sammen med mamma og pappa har åtte ganger høyere risiko for å dø i krybbedød enn hvis de sover i egen seng. " (2)

I en fagartikkel i Tidsskrift for Den norske Lægeforening (1) kan vi lese en rekke innbyrdes motsetningsfulle utsagn som for eksempel: " ...mens barn under to måneders alder har økt risiko ved samsoving også når mor er ikke-røyker. ", står det et annet sted i samme artikkel: "Det ser altså ut til at småbarnsforeldre praktiserer samsoving i økende grad, uten at det er observert noen økning i krybbedødsraten. Andre store studier har konkludert med at samsoving ikke utgjør noen risikosituasjon når foreldre ikke røyker. "

Det merkelige i enkelte rapporter, er fremheving av suging på smokk som en risikominskende faktor, mens suging på brystet (amming) nærmest diskvalifiseres for det samme.

Den som uansett har økonomisk utbytte av advarslene mot samsoving mellom spedbarn og foreldre, er industrien: For eksempel spedbarnseng-, madrass- og smokk- industrien, for å nevne noen. Det viser seg at samsoving i et trygt sovemiljø gjør det lettere for mor å amme hyppig om natten, og at mange av disse mødre ammer lengre enn sine medsøstrene som lar barnet ligge i egen seng og eventuelt også i eget rom (3). Vi kan derfor ikke utelukke at også morsmelkerstatnings-produsentene kan har økonomiske fordeler av advarslene i de land, der ammeraten ligger lavere enn hos oss i Norge.

Les mer i min artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

1. Stray-Pedersen, A., Arnestad, M., Vege, Å. et al. Samsoving og krybbedød. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2919-21.

2. Dahle, Y. Torleiv Ole Rognum. Samsoving kan gi krybbedød. Aftenposten, 18.okt.2005: Artikkel (29.1.2006).

3. Ball, H. L.. Breastfeeding, bed-sharing, and infant sleep. Birth 2003; 30: 181-8.

Sist oppdatert: november 2006

e-post: solveig.a.wahl@c2i.net

Deutsche Version