Mennesket - et pattedyr av "bæresorten"
Første side

Artikler:

• ”På mors mage”

• ”Spedbarnsomsorg–
  en evolusjonær modell”


• ”Eksperimentell
  spedbarnsforskning”


• ”Tapt viten”

• ”Samsoving og
  barnestyrt amming”


• ”Spedbarnets ‘søvnproblem‘
og søvndepriverte foreldre”Foredrag:

• ”Om å bære barnet”


Annet:

• Om meg

• Kommentarer,
  links m.m.


• Litteratur


Til første side

Sleeping with the Baby
John Seabrook

Den amerikanske journalist og forfatter
spør: Which side of the bed are you on?
"I am a co-sleeper. That is, my wife and I sleep
with our ten-month-old son, and we've been
sleeping with him since he was born. ..."

Full tekst.

 

e-post: solveig.a.wahl@c2i.net

Deutsche Version