Mennesket - et pattedyr av "bæresorten"
Første side

Artikler:

• ”På mors mage”

• ”Spedbarnsomsorg–
  en evolusjonær modell”


• ”Eksperimentell
  spedbarnsforskning”


• ”Tapt viten”

• ”Samsoving og
  barnestyrt amming”


• ”Spedbarnets ‘søvnproblem‘
og søvndepriverte foreldre”Foredrag:

• ”Om å bære barnet”


Annet:

• Om meg

• Kommentarer,
  links m.m.


• Litteratur


På web-siten "International Society on Infant Studies ISIS" ( www.isisweb.org ), kan du finne symposium for mandag 17. juli 2000 i Brighton: Stone age babies in a space age world: evidence-based evolutionary contributions to birth and development”

e-post: solveig.a.wahl@c2i.net

Deutsche Version